Trener

Anna Szlezinger
Alicja Grygier
Magdalena Płoszajska
Witold Bieniek
Tomek Kuczka